پایگاه تفریحات وسرگرمی های ساحلی

پایگاه تفریحات وسرگرمی های ساحلی چالوس از نوروز 98 الی پائیز 98برقرار خواهد بود.

کلیه علاقمند به مشارکت در برنامه بمنظور اطلاع از نحوه پیش ثبت نام و ثبت نام نهائی غرفه ها واطلاع از نحوه حمایت از برگزاری می توانند به سایت www.jap.ir   مراجعه یا با تلفن های پاسخگویی:
09355008867
02165177221
تماس حاصل فرمایند.
ستاد برگزاری