اولین دهکده ورزشی وفرهنگی کلاردشت

نخستین جشنواره دهکده تابستانی ورزشی وفرهنگی کلاردشت در رشته‌های مختلف ومتنوع  ورزش در جنگل وبازیها وتفریحات جنگلی به منظور جلب مشارکت در ارتقاء سطح آگاهی های همگانی ورزشی شهروندان وهمگانی سازی ورزش ضمن جمایت از تولیدات داخلی و الگوسازی تفریحات سالم ورزشی دربین آحاد مردم وهمچنین بالابردن سطح شور و نشاط و شادی عمومی با شعار ترویج ورزش برای همه و ورزش در همه جا بابرخورداری از برنامه های متنوع فرهنگی وهنری و در یک بخش جنبی نمایشگاه جاذبه ها وتفریحات محلی کلاردشت در محل چمن مکارود برگزار می‌ گردد.
کلیه علاقمند به مشارکت در نمایشگاه بمنظور اطلاع از نحوه پیش ثبت نام و ثبت نام نهائی غرفه ها واطلاع از نحوه حمایت از برگزاری می توانند به سایت www.jap.ir   مراجعه یا با تلفن های پاسخگویی:
09355008867
02165177221
تماس حاصل فرمایند.
ستاد برگزاری