اولین دهکده ورزشی وفرهنگی شهریار

برابر اعلام فراخوان دهکده تابستانی ورزشی وفرهنگی شهریار این رویداد درقالب جشنواره در رشته‌های مختلف ومتنوع  آمادگی جسمانی و ایروبیک – پینت بال- یوگا- بازیها و ورزش کودکان- ماهیگیری ورزشی- گردشگری ورزشی- ورزش های طبیعی- ورزشهای آبی- پیاده روی- پیلاتس- ورزش وبازیهای فکری- داژبال- فریزبی- پرتوآ- ورزش مادران- ورزش آتشنشانان- طناب زنی- ورزش بزرگسالان-ورزش طلاب- ورزش روزانه- پرواز کایت- چوگوو کتل بل- ورزش کارکنان و... تابستان 98 از ساعت 17 الی 22 با هدف تسهیل،تشویق و ترغیب فعالان ورزش همگانی به منظور جلب مشارکت در ارتقاء سطح آگاهی های همگانی ورزشی شهروندان وهمگانی سازی ورزش ضمن جمایت از تولیدات داخلی و الگوسازی تفریحات سالم ورزشی دربین آحاد مردم وهمچنین بالابردن سطح شور و نشاط و شادی عمومی با شعار ترویج ورزش برای همه و ورزش در همه جا بابرخورداری از برنامه های متنوع فرهنگی وهنری و نمایشگاه خدمات ،تجهیزات و لوازم ،تندرستی وتغذیه ورزشی برگزار می‌ گردد.
کلیه علاقمند به مشارکت در نمایشگاه بمنظور اطلاع از نحوه پیش ثبت نام و ثبت نام نهائی غرفه ها واطلاع از نحوه حمایت از برگزاری می توانند به سایت www.jap.ir   مراجعه یا با تلفن های پاسخگویی:
09355008867
02165177221
تماس حاصل فرمایند.
ستاد برگزاری