ویواریوم

ریزاقلیم یا خاکزی دان ظرفی دربسته از جنس شیشه یا پلاستیک شفاف است، به معنی «محل زندگی» و جایی است که معمولاً برای نگهداری و رشد و نمو گیاهان یا حیوانات، برای دیدن یا تحقیق استفاده می‌شود. معمولاً بخشی از اکوسیستم برای یک گونهٔ خاص، در اندازهٔ کوچک‌تر، همراه با امکان کنترل شرایط محیطی، شبیه‌سازی شده است.
یک ویواریوم ممکن است بسیار کوچک و مناسب جهت نگهداری روی یک میز باشد، یا سازه‌ای بسیار بزرگ را شامل شود که در ابعاد یک ساختمان ا بخشی از یک ساختمان باشد.
این محیط در واقع با توجه به ویژگی های یک گلخانه که فضای مرطوب و ایده آلی برای رشد گیاهان ویک انکوباتور پرورش جانوران را فراهم می کند.

There is currently no content classified with this term.

Subscribe to RSS - ویواریوم