باغ سازی

باغ سازی درواقع ایجاد فضای سبز فرح بخش و دلنشین تحت منظرمناسب است.
باغ سازی متأثر از فرهنگ بومی و شرایط اقلیمی است، که در راستای هدف های مختلف جان می گیرد. به همین جهت باغ ها در سرزمین های مختلف از ویژگی های متفاوتی برخوردارند ولی خرمی و زیبائی طبیعت مشترک در بین آنها حاکم وبرقرار است.
این گروه از آمادگی لازم در طراحی،اجرا ونگهداری باغات درسبک های مختلف:
1. باغ ایرانی
2. باغ ژاپنی وچینی
3. باغ رومی
4. باغ روسی
5.باغ موزه
6.باغ تالار
7.باغ کودک
برخوردار بوده وآماده ارائه خدمات است.

There is currently no content classified with this term.

Subscribe to RSS - باغ سازی